Laerskool Vorentoe Primary sedert 1983 (Dubbelmedium)

Finances

School fees / Skool fooie

School fees R690 x 10 months  & book fees: R760 per year

Grade R: R780 x 12 months

School times / Skoolure

Wagklas: 13:00-14:00

Graad

Open

Sluit

Maandae en Woensdae

Sluit

Dinsdae en Donderdae

Sluit

Vrydae

Graad R

08:00

13:00

13:00

13:00

Graad 1 en 2

Graad 3

07:30

07:30

13:00

13:30

13:00

13:30

13:00

13:00

Graad 4 – 7

07:30

14:00

14:00

13:00