Laerskool Vorentoe Primary sedert 1983 (Dubbelmedium)

History

‘Hoog teen die Groot-Brak rantjie staan ons skoolgebou…’IMG_5756

Laerskool Vorentoe is gebou in 1930. Dit was eers ‘n Middelbare Skool en het bekend gestaan as Middelbare Skool, Groot-Brakrivier. Leerders van graad 1 tot graad 9 het daar skool gegaan.


In 1983 word dit ‘n volwaardige laerskool en omdat die skool se leuse deur die jare “Vorentoe” was, was dit dan ook voor die handliggend om dit Laerskool Vorentoe te noem.


Mnre. Stephen van Rooyen, Lood Prins en Ray Saul was vorige skoolhoofde van hierdie ongelooflike skool.


Ray Saul was vir 25 jaar die skoolhoof. Hy het, tesame met ‘n personeel, menige kind onderrig en karakters help vorm. Hy tree aan die einde van September 2012 af en word opgevolg deur Mnr. Schalk Theron, ons huidige skoolhoof.