Laerskool Vorentoe Primary sedert 1983 (Dubbelmedium)

Brollocks stelsel

Brolloks cKlub

pawprint[1]

Leerlinge word aangemoedig om positiewe gedrag en gesindheid te openbaar. Klem word gelê op 6 kernwaardes en karaktereienskappe van ‘n ware Vorie.

1. Betroubaarheid/Trustworthiness

2. Regverdigheid/ Fairness

3. Respek/ Respect

4. Omgee/Caring

5. Verantwoordelikheid/ Responsibility

6. Burgerskap/ Citizenship